• PolskiPolski
  • AngielskiAngielski

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1
09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników, materiały, upominki.
09:30 - 09:45 Oficjalne powitanie.
09:45 - 10:00 SSG Insight - krótka prezentacja firmy.
10:00 - 10:45 KPI, koszty w utrzymaniu ruchu - prelekcja BalticBerg.
10:45 - 11:00 Przerwa.
11:00 - 11:45 KPI, koszty w utrzymaniu ruchu - prelekcja BalticBerg.
12:00 - 12:45 Agility a IoT - prezentacja SSG Insight.
12:45 - 12:50 Przerwa.
12:50 - 13:30 Agility - nowości systemowe.
13:30 - 14:15 Obiad.
14:15 - 15:00 Agility - nowości systemowe (kontynuacja).
15:00 - 15:10 Przerwa.
15:10 - 17:00 Otwarty panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń z już pracujących systemów.
19:00 Kolacja.
Dzień 2
09:00 - 09:05 Powitanie.
09:05 - 10:00 TPM, QRM - prelekcja 4Results.
10:00 - 10:15 Przerwa.
10:15 - 12:30 Nowe funkcje aplikacji mobilnej Agility for Android.
Modele pracy w systemie.
Standaryzacja i optymalizacja pracy w systemie.
12:30 - 13:30 Obiad.
13:30 - 14:00 Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.
Podsumowanie, ewentualne wnioski końcowe, pytania - sugestie co do dalszych warsztatów.

PARTNERZY